Cách cài đặt Linux, nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 6
LEMP stack là một group phần mềm open-souce để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, nginx (phát âm là Engine x), MySQL và PHP. Vì server đã chạy CentOS nên phần linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-06-13

Cách nhập và xuất database và đặt lại mật khẩu gốc trong MySQL
MySQL is a powerful database management system used for organizing and retrieving data. This tutorial explains how to import and export MySQL databases and how to reset a root MySQL password
2012-06-12

Hướng dẫn MySQL Cơ bản
MySQL là phần mềm quản lý database open-souce giúp user lưu trữ, sắp xếp và truy xuất dữ liệu. Đây là một chương trình rất mạnh mẽ với nhiều tính linh hoạt — hướng dẫn này sẽ cung cấp phần giới thiệu đơn giản nhất về MySQL
2012-06-12

Hướng dẫn MySQL Cơ bản
MySQL là phần mềm quản lý database open-souce giúp user lưu trữ, sắp xếp và truy xuất dữ liệu. Đây là một chương trình rất mạnh mẽ với nhiều tính linh hoạt — hướng dẫn này sẽ cung cấp phần giới thiệu đơn giản nhất về MySQL
2012-06-12

Cách cài đặt Rails, Apache và MySQL trên Ubuntu với Passenger
Cài đặt Ruby on Rails và MySQL trên virtual server apache là bước đầu tiên để đưa các ứng dụng Ruby hoạt động và trực tuyến. Ba trình cài đặt hữu ích làm cho nhiệm vụ xây dựng server này dễ dàng hơn bao giờ hết.
2012-06-01

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên CentOS 6
LAMP stack là một group phần mềm open-souce được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Vì server đã chạy CentOS nên phần linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-05-22

... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Show 2751 - 2774 of 2774