Cách tạo người dùng mới và cấp quyền trong MySQL
MySQL là phần mềm quản lý database open-souce giúp user lưu trữ, sắp xếp và truy xuất dữ liệu sau này. Nó có nhiều tùy chọn khác nhau để cấp cho user cụ thể các quyền theo sắc thái trong bảng và database — hướng dẫn này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về một vài trong số nhiều tùy chọn.
2020-09-29

Làm việc với JSON trong MySQL
Database SQL có xu hướng cứng nhắc. Nếu bạn đã từng làm việc với họ, bạn sẽ đồng ý rằng thiết kế database mặc dù có vẻ dễ dàng hơn nhưng trong thực tế lại phức tạp hơn rất nhiều. Database SQL tin vào cấu trúc, đó là lý do tại sao nó được gọi là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc.
2020-09-15

Cách cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04
MySQL là một hệ quản trị database open-souce , thường được cài đặt như một phần của LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) phổ biến. Nó triển khai mô hình quan hệ và sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (hay còn gọi là SQL) để quản lý dữ liệu của nó.
2020-07-30

Cách cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
MySQL là một hệ quản trị database open-souce , thường được cài đặt như một phần của ngăn xếp LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) phổ biến. Nó triển khai mô hình quan hệ và sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (hay còn gọi là SQL) để quản lý dữ liệu của nó.
2020-07-30

Cách triển khai Laravel 7 và MySQL trên Kubernetes bằng Helm
Laravel là một trong những framework ứng dụng PHP open-souce phổ biến nhất hiện nay. Nó thường được triển khai với sở dữ liệu MySQL nhưng có thể được cấu hình để sử dụng nhiều tùy chọn lưu trữ dữ liệu backend . Laravel tự hào về việc tận dụng nhiều tính năng hiện đại của PHP và hệ sinh thái gói mở rộng.
2020-06-23

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
Trong hướng dẫn bắt đầu nhanh này, ta sẽ cài đặt LEMP trên server Ubuntu 20.04.
2020-05-14

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
Trong hướng dẫn bắt đầu nhanh này, ta sẽ cài đặt LAMP trên server Ubuntu 20.04.
2020-05-07

Cách đặt lại mật khẩu gốc MySQL hoặc MariaDB của bạn
Nếu bạn quên hoặc mất password root vào database MySQL hoặc MariaDB của bạn , bạn vẫn có thể truy cập và đặt lại password nếu bạn có quyền truy cập vào server và account user được kích hoạt sudo
2020-05-05

Cách sử dụng Kiểu dữ liệu MySQL BLOB để lưu trữ image bằng PHP trên Ubuntu 18.04
BLOB là kiểu dữ liệu MySQL có thể lưu trữ dữ liệu binary như hình ảnh, file đa phương tiện và file PDF.
2020-05-05

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 20.04
LAMP là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server lưu trữ các trang web động và ứng dụng web được viết bằng PHP. Thuật ngữ này là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành L inux, với web server A pache. Dữ liệu trang web được lưu trữ trong database M ySQL và nội dung động được xử lý bởi P HP.
2020-04-29

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trên Ubuntu 20.04
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web được viết bằng PHP. Đây là viết tắt của hệ điều hành L inux, với một web server Nginx (phát âm như “ E ngine-X”). Dữ liệu backend được lưu trữ trong database M ySQL và xử lý bởi P HP.
2020-04-29

Cách cài đặt MySQL trên Ubuntu 18.04
MySQL là một hệ quản trị database open-souce , thường được cài đặt như một phần của ngăn xếp LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) phổ biến. Nó sử dụng database quan hệ và SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) để quản lý dữ liệu của nó.
2020-04-21

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 7
Phần mềm LEMP là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server lưu trữ các trang web động và ứng dụng web. Thuật ngữ này thực sự là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành L inux, với web server E Nginx (thay thế thành phần Apache của LAMP ). Dữ liệu trang web được lưu trữ trong database dựa trên M ySQL và nội dung động được xử lý bởi P HP.
2020-04-21

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 8 [Quickstart]
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt LEMP trên server CentOS 8. Mặc dù MySQL có sẵn từ repository mặc định trong CentOS 8, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn quy trình cài đặt LEMP với MariaDB làm hệ thống quản lý database .
2020-04-16

Cách sử dụng extension PDO PHP để thực hiện giao dịch MySQL bằng PHP trên Ubuntu 18.04
Một giao dịch MySQL là một group các lệnh SQL liên quan đến logic được thực thi trong database như một đơn vị duy nhất. Các giao dịch được sử dụng để thực thi tuân theo ACID (Tính nguyên tử, tính nhất quán, tính cách ly và độ bền) trong một ứng dụng. Đây là một bộ tiêu chuẩn chi phối độ tin cậy của các hoạt động xử lý trong database .
2020-03-25

Cách cài đặt MySQL trên CentOS 8
MySQL là một hệ quản trị database open-souce , thường được cài đặt như một phần của ngăn xếp LEMP (Linux, Nginx, MySQL / MariaDB, PHP / Python / Perl) phổ biến. Nó thực hiện mô hình quan hệNgôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) để quản lý và truy vấn dữ liệu.
2020-03-18

Cách thiết lập Laravel, Nginx và MySQL với Docker Compose
Trong vài năm qua, Docker đã trở thành một giải pháp được sử dụng thường xuyên để triển khai các ứng dụng nhờ vào cách nó đơn giản hóa việc chạy và triển khai các ứng dụng trong các vùng chứa tạm thời. Ví dụ: khi sử dụng ứng dụng LEMP với PHP , Nginx , MySQL và khung Laravel , Docker có thể hợp lý hóa đáng kể quá trình cài đặt .
2020-03-09

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 8
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web được viết bằng PHP. Tên “LEMP” là từ viết tắt mô tả hệ điều hành L inux với web server Nginx (phát âm như “ E ngine-X”). Dữ liệu backend được lưu trữ trong database M ariaDB và xử lý bởi P HP.
2020-02-24

Cách triển khai phân trang trong MySQL với PHP trên Ubuntu 18.04
Phân trang là khái niệm giới hạn số lượng hàng được trả về trong một tập bản ghi thành các trang riêng biệt, có trật tự để cho phép chuyển dễ dàng giữa chúng, vì vậy khi có một tập dữ liệu lớn, bạn có thể cấu hình phân trang của bạn để chỉ trả về một số hàng cụ thể trên mỗi trang.
2020-01-29

Cách tối ưu hóa truy vấn MySQL với bộ đệm ProxySQL trên Ubuntu 16.04
ProxySQL là một server proxy nhận biết SQL có thể được định vị giữa ứng dụng và database của bạn. Nó cung cấp nhiều tính năng, chẳng hạn như cân bằng tải giữa nhiều server MySQL và phục vụ như một lớp bộ nhớ đệm cho các truy vấn. Hướng dẫn này sẽ tập trung vào tính năng bộ nhớ đệm của ProxySQL và cách nó có thể tối ưu hóa các truy vấn cho database MySQL của bạn.
2019-12-30

Cách cấu hình Cụm Galera với MySQL trên server Ubuntu 18.04
Phân cụm bổ sung tính khả dụng cao cho database của bạn bằng cách phân phối các thay đổi cho các server khác nhau. Trong trường hợp một trong các version không thành công, các version khác sẽ nhanh chóng có mặt để tiếp tục phục vụ.
2019-12-16

Cách quản lý và sử dụng trình kích hoạt database MySQL trên Ubuntu 18.04
Trong MySQL, một trình kích hoạt là một lệnh SQL do user định nghĩa được gọi tự động trong một thao tác INSERT , DELETE hoặc UPDATE . Mã kích hoạt được liên kết với một bảng và bị hủy sau khi một bảng bị xóa. Bạn có thể chỉ định thời gian hành động kích hoạt và đặt liệu nó sẽ được kích hoạt trước hoặc sau sự kiện database đã xác định.
2019-12-10

Cách tạo một ứng dụng trích dẫn đầy cảm hứng bằng AdonisJs và MySQL
AdonisJs là một khung công tác web Node.js được viết bằng JavaScript đơn giản chạy trên tất cả các hệ điều hành chính. Nó sử dụng mẫu thiết kế MVC (Model - View - Controller) phổ biến và cung cấp một hệ sinh thái ổn định để viết các ứng dụng web phía server . Khung có tính năng xác thực liền mạch, SQL ORM (ánh xạ quan hệ đối tượng), di chuyển seeding database . AdonisJs có kiến trúc tương tự như khung ứng dụng web PHP Laravel , bao gồm cấu trúc folder giống nhau và một số khái niệm cài đặt được chia sẻ.
2019-11-22

Cách cài đặt MySQL mới nhất trên Debian 10
MySQL là một hệ quản trị database open-souce nổi bật được sử dụng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu cho nhiều ứng dụng phổ biến. MySQL là M trong ngăn xếp LAMP , một tập hợp phần mềm open-souce thường được sử dụng bao gồm Linux, web server Apache và ngôn ngữ lập trình PHP.
2019-07-25

Cách triển khai ứng dụng cốt lõi ASP.NET với server MySQL bằng Nginx trên Ubuntu 18.04
ASP.NET Core là một khung open-souce , hiệu suất cao để xây dựng các ứng dụng web hiện đại, nghĩa là một version module hơn của Khung ASP.NET của Microsoft . Được phát hành vào năm 2016, nó có thể chạy trên một số hệ điều hành như Linux và macOS. Điều này cho phép các nhà phát triển nhắm đến một hệ điều hành cụ thể để phát triển dựa trên các yêu cầu thiết kế. Với ASP.NET Core, nhà phát triển có thể xây dựng bất kỳ loại ứng dụng web hoặc dịch vụ nào dù mức độ phức tạp và kích thước.
2019-07-23

1 2 3 4 5 Show 1 - 25 of 122