Cách cài đặt và bảo mật Redis trên CentOS 8
Redis là một repository dữ liệu key-value trong bộ nhớ open-souce , vượt trội về khả năng lưu vào bộ nhớ đệm. Một database không quan hệ, Redis được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất, khả năng mở rộng và hỗ trợ ngôn ngữ rộng.
2020-09-30

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên CentOS 7
Redis là một repository cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ open-souce , vượt trội về khả năng lưu vào bộ nhớ đệm. Một database không quan hệ, Redis được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất, khả năng mở rộng và hỗ trợ ngôn ngữ rộng.
2020-08-26

Cách kết nối với Phiên bản Redis được Quản lý qua TLS với Stunnel và redis-cli
Phiên bản Redis được quản lý có thể cung cấp các lợi ích như tính khả dụng cao và cập nhật tự động. Tuy nhiên, khi nào bạn thực hiện kết nối với server database từ xa, bạn đều có nguy cơ bị các phần tử độc hại đánh hơi thông tin nhạy cảm mà bạn gửi đến server đó.
2020-08-12

Cách kết nối với database Redis
Redis là một repodata key-value open-souce trong bộ nhớ. Cho dù bạn đã cài đặt Redis local hay đang làm việc với một version từ xa, bạn cần phải kết nối với nó để thực hiện hầu hết các thao tác. Trong hướng dẫn này, ta sẽ xem xét cách kết nối với Redis từ dòng lệnh, cách xác thực và kiểm tra kết nối của bạn, cũng như cách đóng kết nối Redis.
2020-06-26

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04
Redis là một repository key-value trong bộ nhớ được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất và hỗ trợ ngôn ngữ rộng rãi. Hướng dẫn này sẽ cài đặt, cấu hình và bảo mật Redis trên server Ubuntu 20.04.
2020-05-01

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
Redis là một repository key-value trong bộ nhớ được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất và hỗ trợ ngôn ngữ rộng rãi. Hướng dẫn bắt đầu nhanh này trình bày cách cài đặt, cấu hình và bảo mật Redis trên server Ubuntu 20.04.
2020-05-01

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 18.04
Redis là một repository key-value trong bộ nhớ được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất và hỗ trợ ngôn ngữ rộng rãi. Hướng dẫn này sẽ cài đặt, cấu hình và bảo mật Redis trên server Ubuntu 18.04.
2020-04-30

Cách di chuyển dữ liệu Redis với sao chép trên Ubuntu 18.04
Redis là một repository dữ liệu key-value trong bộ nhớ được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất, hỗ trợ ngôn ngữ rộng và các tính năng tích hợp như sao chép . Sao chép là việc thường xuyên sao chép dữ liệu từ database này sang database khác để có một bản sao luôn là bản sao chính xác của cá thể chính. Một cách sử dụng phổ biến của sao chép Redis là di chuyển repodata Redis hiện có sang một server mới, như một cách có thể làm khi mở rộng cơ sở hạ tầng của họ để có hiệu suất tốt hơn.
2019-12-04

Cách thêm Sidekiq và Redis vào ứng dụng Ruby on Rails
Khi phát triển một ứng dụng Ruby on Rails , bạn có thể thấy mình có các việc ứng dụng phải được thực hiện không đồng bộ. Xử lý dữ liệu, gửi email hàng loạt hoặc tương tác với các API bên ngoài là tất cả các ví dụ về công việc có thể được thực hiện không đồng bộ với các công việc nền . Sử dụng các công việc nền có thể cải thiện hiệu suất ứng dụng của bạn bằng cách giảm tải các việc có thể tốn nhiều thời gian xuống hàng đợi xử lý nền, giải phóng chu kỳ yêu cầu / phản hồi ban đầu.
2019-11-22

Cách quản lý các bộ được sắp xếp trong Redis
Redis là một repodata key-value open-souce trong bộ nhớ. Trong Redis, các tập hợp đã sắp xếp là một kiểu dữ liệu tương tự như các tập hợp trong đó cả hai đều là các group chuỗi không lặp lại. Sự khác biệt là mỗi thành viên của một tập hợp được sắp xếp được liên kết với một điểm số, cho phép chúng được sắp xếp từ điểm số nhỏ nhất đến điểm lớn nhất. Giống như với tập hợp, mọi thành viên của tập hợp được sắp xếp phải là duy nhất, mặc dù nhiều thành viên có thể chia sẻ cùng một điểm.
2019-11-22

Cách hết hạn khóa trong Redis
Redis là một repodata key-value open-souce trong bộ nhớ. Các khóa Redis vẫn tồn tại theo mặc định, nghĩa là server Redis sẽ tiếp tục lưu trữ chúng trừ khi chúng bị xóa theo cách thủ công. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp bạn đã đặt khóa nhưng bạn biết rằng bạn cần xóa nó sau một khoảng thời gian nhất định đã trôi qua; nói cách khác, bạn muốn key phải biến động . Hướng dẫn này giải thích cách đặt khóa hết hạn, kiểm tra thời gian còn lại cho đến khi khóa hết hạn và hủy cài đặt hết hạn của khóa.
2019-10-08

Cách quản lý bản sao và khách hàng trong Redis
Redis là một repodata key-value open-souce trong bộ nhớ. Một trong những tính năng được tìm kiếm nhiều nhất của nó là hỗ trợ sao chép: bất kỳ server Redis nào cũng có thể sao chép dữ liệu của nó sang bất kỳ số lượng bản sao nào, cho phép khả năng mở rộng đọc cao và dự phòng dữ liệu mạnh mẽ. Ngoài ra, Redis được thiết kế để cho phép nhiều client (lên đến 10000, theo mặc định) kết nối và tương tác với dữ liệu, khiến nó trở thành lựa chọn tốt cho các trường hợp nhiều user cần truy cập vào cùng một tập dữ liệu.
2019-10-08

Cách thực hiện giao dịch trong Redis
Redis là một repodata key-value open-souce trong bộ nhớ. Redis cho phép bạn lập kế hoạch chuỗi lệnh và chạy chúng lần lượt, một thủ tục được gọi là giao dịch . Mỗi giao dịch được coi là một hoạt động không bị gián đoạn và cô lập, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Khách hàng không thể chạy lệnh khi khối giao dịch đang được thực hiện
2019-10-01

Cách phân tích thống kê database Redis được quản lý bằng cách sử dụng elastic trên Ubuntu 18.04
Giám sát database là quá trình liên tục theo dõi một cách có hệ thống các số liệu khác nhau cho thấy database đang hoạt động như thế nào. Bằng cách quan sát dữ liệu hiệu suất, bạn có thể có được những thông tin chi tiết có giá trị và xác định các điểm nghẽn có thể xảy ra, cũng như tìm ra các cách bổ sung để cải thiện hiệu suất database . Các hệ thống như vậy thường triển khai cảnh báo thông báo cho administrator khi có sự cố. Số liệu thống kê đã thu thập được dùng để không chỉ cải thiện cấu hình và quy trình làm việc của database mà còn của các ứng dụng client .
2019-09-27

Cách quản lý bộ trong Redis
Redis là một repodata key-value open-souce trong bộ nhớ. Tập hợp trong Redis là tập hợp các chuỗi được lưu trữ tại một khóa nhất định. Khi được giữ trong một tập hợp, một giá trị bản ghi riêng lẻ được coi là một thành viên . Không giống như danh sách, các tập hợp không có thứ tự và không cho phép các giá trị lặp lại.
2019-09-26

Cách quản lý database và khóa Redis
Redis là một repodata key-value open-souce trong bộ nhớ. Kho dữ liệu key-value là một loại database NoSQL trong đó các khóa đóng role là số nhận dạng duy nhất cho các giá trị liên quan của chúng. Bất kỳ cá thể Redis đã cho nào đều bao gồm một số database , mỗi database có thể chứa nhiều khóa khác nhau của nhiều kiểu dữ liệu .
2019-09-20

Cách quản lý danh sách trong Redis
Redis là một repodata key-value open-souce trong bộ nhớ. Trong Redis, danh sách là một tập hợp các chuỗi được sắp xếp theo thứ tự chèn, tương tự như danh sách được liên kết . Hướng dẫn này sẽ tạo và làm việc với các phần tử trong danh sách Redis.
2019-09-20

Cách quản lý hàm băm trong Redis
Redis là một repodata key-value open-souce trong bộ nhớ. Hàm băm Redis là kiểu dữ liệu biểu thị ánh xạ giữa trường chuỗi và giá trị chuỗi. Hàm băm có thể chứa nhiều cặp giá trị trường và được thiết kế để không chiếm nhiều dung lượng, làm cho chúng trở nên lý tưởng để biểu diễn các đối tượng dữ liệu. Ví dụ: một hàm băm có thể đại diện cho một khách hàng và bao gồm các trường như name , address , email hoặc customer_id .
2019-09-20

Cách khắc phục sự cố trong Redis
Redis là một repodata key-value open-souce trong bộ nhớ. Nó đi kèm với một số lệnh có thể giúp khắc phục sự cố và gỡ lỗi. Do bản chất của Redis là một kho lưu trữ key-value trong bộ nhớ , nhiều lệnh trong số này tập trung vào quản lý bộ nhớ, nhưng có những lệnh khác có giá trị cung cấp cái nhìn tổng quan về trạng thái của server Redis của bạn. Hướng dẫn này sẽ cung cấp chi tiết về cách sử dụng một số lệnh này để giúp chẩn đoán và giải quyết các sự cố bạn có thể gặp phải khi sử dụng Redis.
2019-09-20

Cách quản lý chuỗi trong Redis
Redis là một repodata key-value open-souce trong bộ nhớ. Trong Redis, chuỗi là loại giá trị cơ bản nhất mà bạn có thể tạo và quản lý. Hướng dẫn này cung cấp tổng quan về cách tạo và truy xuất các chuỗi, cũng như cách thao tác các giá trị được giữ bởi các khóa chuỗi.
2019-09-20

Cách quản lý danh sách trong Redis
Redis là một repodata key-value open-souce trong bộ nhớ. Trong Redis, danh sách là một tập hợp các chuỗi được sắp xếp theo thứ tự chèn, tương tự như danh sách được liên kết . Hướng dẫn này sẽ tạo và làm việc với các phần tử trong danh sách Redis.
2019-09-20

Cách đánh giá hiệu suất của server Redis trên Ubuntu 18.04
Đo điểm chuẩn là một thực hành quan trọng khi nói đến phân tích hiệu suất tổng thể của các server database . Nó hữu ích cho việc xác định các điểm nghẽn cũng như các cơ hội cải tiến trong các hệ thống đó.
2019-08-16

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Debian 10
Redis là một repository key-value trong bộ nhớ được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất và hỗ trợ ngôn ngữ rộng rãi. Hướng dẫn này sẽ cài đặt, cấu hình và bảo mật Redis trên server Debian 10.
2019-07-16

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Debian 9
Redis là một repository key-value trong bộ nhớ được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất và hỗ trợ ngôn ngữ rộng rãi. Hướng dẫn này sẽ cài đặt, cấu hình và bảo mật Redis trên server Debian 9.
2018-09-05

Cách cài đặt Redis từ nguồn trên Ubuntu 18.04
Redis là một repository key-value trong bộ nhớ được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất và hỗ trợ ngôn ngữ rộng. Nó thường được sử dụng như một database , bộ nhớ cache và message broker , và hỗ trợ một loạt các cấu trúc dữ liệu.
2018-06-27

1 2 Show 1 - 25 of 41