Cách thiết lập server OpenVPN trên Debian 10
Bạn muốn truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy như WiFi của khách sạn hoặc quán cà phê? Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy một cách riêng tư và an toàn như thể bạn đang sử dụng mạng riêng. Lưu lượng xuất phát từ server VPN và tiếp tục hành trình đến đích.
2020-10-07

Cách thiết lập và cấu hình server OpenVPN trên Ubuntu 20.04
Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy như thể bạn đang ở trên một mạng riêng. Nó cho phép bạn tự do truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy , như WiFi tại khách sạn hoặc quán cà phê.
2020-05-06

Cách thiết lập và cấu hình server OpenVPN trên CentOS 8
Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy như thể bạn đang ở trên một mạng riêng. Nó cho phép bạn tự do truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy , như WiFi tại khách sạn hoặc quán cà phê.
2020-04-14

Cách thiết lập server OpenVPN trên Debian 9
Bạn muốn truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy như WiFi của khách sạn hoặc quán cà phê? Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy một cách riêng tư và an toàn như thể bạn đang sử dụng mạng riêng. Lưu lượng xuất phát từ server VPN và tiếp tục hành trình đến đích.
2018-09-07

Cách thiết lập server OpenVPN trên Ubuntu 18.04
Bạn muốn truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy như WiFi của khách sạn hoặc quán cà phê? Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy một cách riêng tư và an toàn như thể bạn đang sử dụng mạng riêng. Lưu lượng xuất phát từ server VPN và tiếp tục hành trình đến đích.
2018-05-24

Cách thiết lập và cấu hình server OpenVPN trên CentOS 7
Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy như thể bạn đang ở trên một mạng riêng. Nó cho phép bạn tự do truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy , như WiFi tại khách sạn hoặc quán cà phê.
2018-03-19

Cách thiết lập và cấu hình server OpenVPN trên CentOS 7
Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy như thể bạn đang ở trên một mạng riêng. Nó cho phép bạn tự do truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy , như WiFi tại khách sạn hoặc quán cà phê.
2018-03-19

Cách chặn quảng cáo ở cấp DNS bằng Pi-hole và OpenVPN trên Ubuntu 16.04
Quảng cáo trực tuyến không chỉ gây khó chịu mà còn là nguồn phần mềm độc hại tiềm ẩn trên thiết bị của bạn. Mặc dù có các plugin được thiết kế để chặn quảng cáo trên cơ sở mỗi ứng dụng / mỗi thiết bị, việc dừng quảng cáo ở cấp DNS cung cấp một giải pháp hoàn thiện hơn nhiều trên tất cả các ứng dụng và thiết bị của bạn cùng một lúc.
2017-12-04

Cách tạo mạng nội bộ với OpenVPN trên Ubuntu 16.04
Intranet là mạng riêng do các tổ chức tạo ra để dễ dàng giao tiếp và truyền dữ liệu. Mạng nội bộ được xây dựng bằng cách kết nối nhiều mạng trên toàn thế giới để tạo ra một mạng ảo mới. User được kết nối với mạng nội bộ có thể truy cập các trang web nội bộ nhất định hoặc có quyền truy cập vào các dịch vụ mạng và nội dung khác trên mạng nội bộ. Ví dụ: nếu một nhân viên bên ngoài công ty muốn truy cập thông tin nhạy cảm nằm trên mạng chính của người sử dụng lao động của họ, nhân viên đó sẽ kết nối với một server VPN đặt trên mạng chính tại văn phòng. Kết nối VPN này sẽ tạo ra một tunnel an toàn giữa nhân viên và văn phòng. Trên mạng, kết nối của nhân viên sẽ xuất hiện như thể họ được kết nối local với mạng chính và không sử dụng kết nối ngoài trang web.
2016-09-23

Cách thiết lập server OpenVPN trên Ubuntu 16.04
Bạn muốn truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy như WiFi của khách sạn hoặc quán cà phê? Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy một cách riêng tư và an toàn như thể bạn đang sử dụng mạng riêng. Lưu lượng xuất phát từ server VPN và tiếp tục hành trình đến đích.
2016-05-04

3 cách duyệt Internet an toàn với OpenVPN trên Debian 8
Các lý do để duyệt Internet với nhiều quyền riêng tư hơn cũng khác nhau tùy theo cách để đạt được điều đó.
2015-08-31

Cách thiết lập server OpenVPN trên Debian 8
OpenVPN là một ứng dụng VPN open-souce cho phép bạn tạo và tham gia mạng riêng tư một cách an toàn qua Internet công cộng. Nói tóm lại, điều này cho phép user cuối che giấu các kết nối và chuyển an toàn hơn một mạng không tin cậy .
2015-08-10

Cách cấu hình và kết nối với server OpenVPN riêng trên FreeBSD 10.1
OpenVPN là ứng dụng server / client mạng riêng ảo (VPN) open-souce cho phép bạn tham gia mạng ảo (tương tự như mạng LAN) một cách an toàn.
2015-04-14

Cách chạy OpenVPN trong Docker Container trên Ubuntu 14.04
Hướng dẫn này sẽ giải thích cách cài đặt và chạy containers OpenVPN với sự trợ giúp của Docker .
2015-02-02

Cách thiết lập server OpenVPN trên Ubuntu 14.04
Bạn muốn truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy như WiFi của khách sạn hoặc quán cà phê? Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truyền qua các mạng không tin cậy một cách riêng tư và an toàn đến DigitalOcean Server như thể bạn đang ở trên một mạng riêng tư và an toàn. Lưu lượng truy cập xuất hiện từ Server và tiếp tục hành trình đến đích.
2015-01-28

Cách cài đặt và cấu hình server truy cập OpenVPN trên CentOS 6.5
VPN, hay mạng riêng ảo, là một phương pháp an toàn để kết nối các tài nguyên internet từ xa với nhau như thể chúng nằm trong cùng một mạng LAN. OpenVPN là một triển khai phổ biến hoạt động trên các hệ điều hành Linux, Windows và Mac và được dùng để tạo các mạng phức tạp, được mã hóa giữa các server phân tán vật lý.
2014-04-04

1 Show 1 - 19 of 19