Cách tạo phần tử kéo và thả với Vanilla JavaScript và HTML
Kéo và thả là một tương tác user phổ biến mà bạn có thể tìm thấy trong nhiều giao diện user đồ họa.
2020-07-27

Cách thêm JavaScript vào HTML
JavaScript, còn được viết tắt là JS, là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong phát triển web. Là một trong những công nghệ cốt lõi của web cùng với HTML và CSS, JavaScript được sử dụng để làm cho các trang web trở nên tương tác và để xây dựng các ứng dụng web. Các trình duyệt web hiện đại, tuân theo các tiêu chuẩn hiển thị chung, hỗ trợ JavaScript thông qua các công cụ tích hợp sẵn mà không cần bổ sung thêm plugin.
2017-06-30

Cách bảo vệ trang web WordPress của bạn khỏi Genericons Example.html Lỗ hổng XSS
Vào ngày 6 tháng 5 năm 2015, một lỗi WordPress nghiêm trọng đã được tiết lộ có khả năng ảnh hưởng đến hàng triệu user . Lỗ hổng bảo mật, thực sự bắt nguồn từ các thành phần sử dụng gói phông chữ biểu tượng “Genericons”, có thể khiến trang web dễ bị tấn công bởi các cuộc tấn công tập lệnh trên nhiều trang web (XSS).
2015-05-07

1 2 3 Show 51 - 62 of 62