Cách tạo chủ đề chế độ tối bằng các biến CSS
Bạn có thể nhận thấy rằng trên nhiều trang web giờ đây bạn có thể chuyển đổi giữa các chủ đề tối và sáng. Điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng các thuộc tính tùy chỉnh CSS (hay còn gọi là các biến CSS ). Trong hướng dẫn này, bạn sẽ thấy cách bạn có thể đạt được điều gì đó tương tự chỉ bằng cách sử dụng CSS và một chút JavaScript. Để tìm hiểu thêm về cách mã này hoạt động, hãy xem nội dung loạt bài của ta về Javascript hoặc HTML .
2020-09-23

Cách Chèn Javascript vào HTML bằng Thẻ script
Bạn có thể chèn Javascript vào HTML nội tuyến hoặc dưới dạng file bên ngoài bằng <script> . Hướng dẫn này trình bày cả hai phương pháp.
2020-09-23

Cách sử dụng thuộc tính rel cho các thẻ liên kết trong HTML
Thuộc tính rel bên trong các thẻ liên kết ( <link> ) mô tả mối quan hệ của một tài nguyên được liên kết. rel có thể nhận một trong 16 giá trị này. Hãy xem xét tất cả chúng.
2020-09-23

Cách thêm âm thanh bằng HTML5
Nhờ có phần tử audio HTML5, đã không còn những ngày phải sử dụng Flash để đưa vào các file âm thanh trên một trang web. Trong hướng dẫn ngắn gọn này, ta sẽ trình bày cách thêm âm thanh vào HTML của bạn bằng cách sử dụng thẻ mới.
2020-09-23

Cách đặt UTF-8 Sử dụng bảng mã meta trong HTML
UTF-8 là kiểu mã hóa ký tự phổ biến nhất trên web . Bạn có thể đặt mã hóa UTF-8 và các định dạng khác bằng <meta charset> trong HTML5.
2020-09-23

Cách cài đặt và sử dụng ClickHouse trên Ubuntu 20.04
ClickHouse là database phân tích hướng cột open-souce được tạo bởi Yandex cho các trường hợp sử dụng OLAP và dữ liệu lớn. Hỗ trợ xử lý truy vấn thời gian thực của ClickHouse làm cho nó phù hợp với các ứng dụng yêu cầu kết quả phân tích dưới giây.
2020-09-22

Cách cấu hình ghi log HAProxy với Rsyslog trên CentOS 8 [Quickstart]
HAProxy, viết tắt của High Av available Proxy, là một server proxy dựa trên TCP và HTTP được sử dụng rộng rãi chạy trên Linux, Solaris và FreeBSD. Nó được sử dụng để cân bằng tải các ứng dụng bằng cách phân phối các yêu cầu giữa nhiều server và đảm bảo rằng các ứng dụng luôn sẵn sàng cho user .
2020-09-22

Cách cài đặt và cấu hình Mahara trên Ubuntu 18.04
Mahara là một hệ thống mạng xã hội và ePortfolio open-souce tự nhận mình là “môi trường học tập cá nhân lấy người học làm trung tâm”. Mahara đặc biệt phổ biến trong các tổ chức học thuật, nơi nó cung cấp cho người học một nền tảng để quản lý và chia sẻ kiến thức cũng như sự phát triển của họ.
2020-09-21

Cách sử dụng EJS để tạo mẫu ứng dụng node của bạn
Khi tạo các ứng dụng Node nhanh và nhanh chóng, đôi khi cần thiết một cách dễ dàng và nhanh chóng để tạo mẫu ứng dụng của ta .
2020-09-19

Cách cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 20.04
Jitsi Meet là một ứng dụng hội nghị truyền hình open-souce dựa trên WebRTC . Server Jitsi Meet cung cấp các phòng hội nghị video nhiều người mà bạn có thể truy cập bằng trình duyệt của bạn và cung cấp chức năng tương đương với cuộc gọi hội nghị Zoom hoặc Skype. Lợi ích của hội nghị Jitsi là tất cả dữ liệu chỉ đi qua server của bạn và mã hóa TLS end-to-end đảm bảo không ai có thể rình mò cuộc gọi. Với Jitsi, bạn có thể chắc chắn rằng thông tin cá nhân của bạn vẫn như vậy.
2020-09-18

Cách cài đặt Jenkins trên Kubernetes
Đường ống Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục (CI / CD) là một trong những thành phần cốt lõi của môi trường DevOps. Chúng giúp hợp lý hóa quy trình làm việc giữa nhiều group và tăng năng suất. Jenkins là một server tự động hóa open-souce được sử dụng rộng rãi có thể cài đặt các đường ống CI / CD.
2020-09-18

Cách tạo ứng dụng tìm kiếm ảnh với React bằng API Unsplash
Theo Khảo sát dành cho nhà phát triển StackOverflow 2020 , React là một trong những khung JavaScript phổ biến nhất và có nhiều lý do cho điều này, chẳng hạn như thay đổi hiệu quả các chế độ xem ứng dụng web bằng Virtual DOM , sử dụng các thành phần trạng thái, có thể sử dụng lại, có thể kết hợp để tăng khả năng mở rộng và hơn. Các nhà phát triển React mới bắt đầu thường cần kinh nghiệm để sử dụng kiến thức của họ trong các ứng dụng thực tế. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn trải nghiệm đó bằng cách chỉ cho bạn cách sử dụng React Hooks , sử dụng useState() và thực hiện lệnh gọi API trong React.
2020-09-18

Cách sử dụng JSON.parse () và JSON.stringify ()
Đối tượng JSON , có sẵn trong tất cả các trình duyệt hiện đại, có hai phương pháp hữu ích để xử lý nội dung có định dạng JSON: parsestringify . JSON.parse() nhận một chuỗi JSON và biến nó thành một đối tượng JavaScript. JSON.stringify() nhận một đối tượng JavaScript và chuyển đổi nó thành một chuỗi JSON.
2020-09-18

Cách tạo phân trang tùy chỉnh với React
Ta thường tham gia vào việc xây dựng các ứng dụng web nơi ta cần tìm nạp các tập hợp lớn các bản ghi dữ liệu từ server từ xa, API hoặc database . Ví dụ: nếu bạn đang xây dựng một hệ thống thanh toán, nó có thể đang tìm nạp hàng nghìn giao dịch. Nếu đó là một ứng dụng truyền thông xã hội, nó có thể tìm nạp nhiều comment , profile hoặc hoạt động của user . Dù trường hợp nào xảy ra, có một số giải pháp để trình bày dữ liệu theo cách không lấn át user cuối tương tác với ứng dụng.
2020-09-17

Những điều cần biết về SSH: Làm việc với server, client và Khóa SSH
SSH là một giao thức an toàn được sử dụng làm phương tiện chính để kết nối với các server Linux từ xa. Nó cung cấp một giao diện dựa trên văn bản bằng cách tạo ra một shell từ xa. Sau khi kết nối, tất cả các lệnh bạn nhập vào terminal local sẽ được gửi đến server từ xa và được thực thi ở đó.
2020-09-17

Cách tạo một ứng dụng React To-Do với React Hooks
React là một thư viện JavaScript front-end được dùng để tạo giao diện user tương tác cho ứng dụng của bạn.
2020-09-17

Cách thiết lập server VPN IKEv2 với StrongSwan trên Ubuntu 20.04
Mạng riêng ảo, hay VPN, cho phép bạn mã hóa lưu lượng một cách an toàn khi nó di chuyển qua các mạng không tin cậy , chẳng hạn như các mạng tại quán cà phê, hội nghị hoặc sân bay.
2020-09-16

Cách tạo biểu mẫu liên hệ Laravel và gửi email bằng SendGrid
Laravel là một framework PHP open-souce , miễn phí, dựa trên Symfony và được sử dụng để tạo các ứng dụng web. SendGrid là một nhà cung cấp SMTP dựa trên cloud cho phép bạn gửi email mà không cần phải duy trì server email.
2020-09-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 111 Show 126 - 150 of 2774